Сайтка кириу

(Ozbekcha) ВАТАН ОБОДЛИГИ – КЎНГИЛЛАР ШОДЛИГИ

Кеширесиз бул текст тек “Ozbekcha” бар.